Nabízíme

  • hodnocení stanoviště
  • výběr druhové skladby vrb
  • doporučení technologie výsadby a údržby výsadby
  • návrh technicko-biologických opatření včetně výběru druhů vrb
  • studie proveditelnosti a projekty plantáží RRD (vrby, topoly)

 Vaši poptávku a dotazy napište zde: