Nabízíme rostlinný materiál pro všechny druhy realizací uvedené v sekcích

- Vrby v krajině a sídlech
- Technicko-biologické použití vrb
- Včelařské vrby
- Okrasné vrby